Grundejerforeningen Rønnevangen

I Sabro, ulige numre

 

Årets generalforsamling blev afholdt den 16. maj 2022 kl. 19.30 i "Hytten" Damvej 110A

Det blev besluttet at fastsætte kontingentet for 2022 til i alt 2.000 pr. medlemsandel fordelt med 1.700 i kontongent til grundejerforeningen og 300 til vejfonden.

Kontingentet vil blive opkrævet via PBS med forfald pr. 1. juli 2022.

Referatet af generalforsamlingen kan ses her .

 

Privatlivspolitik

Grundejerforeningens GDPR regler kan ses her .

 

Vejbelysning

Ved problemer med vejbelysningen kan dette anmeldes på Aarhus Kommunes hjemmeside Aarhus Kommune - vejbelysning